SEM-EM8100F

  • SEM-EM8100F, Resolution 1nm@30kV(SE), Magnification 15x-800, 000x

    SEM-EM8100F, нарийвчлал 1nm@30kV (SE), Томруулах 15x-800, 000x

    Энэ нь EM8000-ийн сайжруулсан хувилбар бөгөөд сайжруулсан E-Beam хоолойн хурдатгал бөгөөд вакуум горимоос хамааран бага хүчдэлд цахилгаан гүйдэлгүй дээжийг асгахгүйгээр ажиглах боломжтой, хялбар, тохь тухтай, ээлтэй үйлдлийн систем, олон өргөтгөлийн засварын төлөвлөгөө юм. Энэ нь 1 нм (30 кВ) нарийвчлалтай анхны FEG SEM юм.