ZDF-62B5

  • Compound Vacuum Gauge, ZDF-62B5, 10E5 to 10E-7 Pa, 6 loops, Rs485

    Нийлмэл вакуум хэмжигч, ZDF-62B5, 10E5-аас 10E-7 Па, 6 гогцоо, Rs485

    Загвар ZDF-62B5 нийлмэл вакуум хэмжигч нь бага вакуум хэмжих 2 багц, өндөр вакуум хэмжих нэгжийн 1 багцаас бүрдэнэ. Хэмжилтийг хангахын тулд нэг нэгж эсэргүүцэл хэмжигчийг (RG 2) ашигладаг (1.0 × 10E5Pa1.0 × 10E-7Pa) бие даан, эсэргүүцэл хэмжигч (RG1) нэгжийг иончлох хэмжигчтэй хослуулан нэгжийн нэгжийн хувьд тасралтгүй хяналт, хэмжилт хийх ёстой (1 × 10E5)1 × 10E-7Pa).